วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
แนะนำหนังสือใหม่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต

สมัครได้ผ่านทางเว็บไซค์ https://personnel-nfe.com/

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต ประจำปี 2563 #สอบกศน2563