วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024

Month: กันยายน 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร

วันที่ 4 กันยายน 256

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนนเทศบาลตำบลนาดี ต.นาดี

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read More