วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024

ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2562
……………………………………………..คลิกดาวน์โหลด


แนวทางการประเมิณคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2562
…………………………………………..คลิกดาวน์โหลด
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563
คลิกเพื่อ……ดาวน์โหลด………..ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 คลิกเพื่อ……ดาวน์โหลด………..ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
การคัดเลือกการปฎิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563
คลิกเพื่อ……ดาวน์โหลด…………การคัดเลือกการปฎิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563

คู่มือดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ปี2563
คลิกเพื่อ….ดาวน์โหลด……..คู่มือดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ปี2563
เครื่องมือนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ คลิกเพื่อ…..ดาวน์โหลด……….
จดหมายข่าว สำนักงาน กศน.
คลิกเพื่อ…. ดาวน์โหลด……จดหมายข่าว สำนักงาน กศน. ฉบับที่ 4/2563
เนื้อหาการเรียนออนไลน์ หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และเนื้อหาหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
คลิกเพื่อ…. ดาวน์โหลด……เรื่องหลักสูตรdigital literricyการเข้าใจดิจิทัลและการออกแบบผลิตภัณฑ์