วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Month: สิงหาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

วันที่ 22 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

วันที่ 16-18 สิงหาคม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ต.คอกกระบือ

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษา สำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read More