วันจันทร์, กันยายน 25, 2023

บุคลากร

นายเอนก ปานทิพย์
ผู้อำนวยการ

นางสาวมาลดี   สมมา
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

                                                                                                               


นางสาวกัญยารัตน์ เกิดขำ
บรรณารักษ์

นางสาวตันติมา สะอาดนัก
บรรณารักษ์อัตราจ้าง